"Je duše lidská tak jako voda:

z nebe se snáší, k nebi se zvedá.

A znovu dolů zas musí k zemi věčnou změnou."

J. W. Goethe


.....         .....         ......          ......         ......        ......          .......Různé :

ročenka vodovody a kanalizace 2013 ceny vodného a stočného,...:

https://eagri.cz/public/web/file/342170/Rocenka_VaK_2013.pdf

 

 

Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014

https://www.opzp.cz/clanek/254/2433/aktualizace-standardnich-cenovych-indexu-pouzitych-pri-tvorbe-cen-vodneho-a-stocneho-k-3-ctvrtleti-2014/

 

 

 

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Zabezpečte své vodovodní přípojky a vodoměry před mrazem

14.12.2012 11:45

Rakovnicko - Firma RAVOS, s.r.o. Rakovník, upozorňuje: „Odběratelé, zabezpečte své vodovodní přípojky a vodoměry před mrazem!

 
 
 

V souvislosti s nástupem chladného počasí se vyplatí věnovat pozornost zabezpečení vodovodních přípojek a vodoměrů proti zamrznutí. Mrazivé teploty mohou odběratelům vody způsobit nemalé komplikace, jejichž rozsah může být od prasklého vodoměru až po vytopený prostor, ve kterém je měřící zařízení zabudováno. Odběratelé mohou předejít výdajům s tím spojeným, neboť výměnu mrazem poškozeného vodoměru hradí zákazník, říká manažer provozu vodovodů a kanalizací společnosti RAVOS, s.r.o. Stanislav Bicenc.

K zamezení vzniku škod na majetku odběratele je zapotřebí dodržovat několik základních pravidel:
1. Teplota v místnosti, kde je osazen vodoměr, by neměla klesnout pod nulu. Tzn. zavřít, případně utěsnit sklepní okénka a vodovodní potrubí obalit izolačním materiálem.
2. Pokud je vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je třeba potrubí i vodoměr důkladně zateplit (obalit) a prostor v šachtě zabezpečit polystyrenovými deskami nebo pytlem s drceným polystyrénem.
3. Náchylné k zamrznutí jsou vodovodní přípojky zejména v místě, kde potrubí vychází z objektu.
K tomu dochází v případě, že při stavbě nebyla dodržena potřebná hloubka pro uložení vodovodu. Takové potrubí je potřeba dodatečně zaizolovat.
4. Nejčastěji dochází k poškození vodovodních zařízení u objektů využívaných sezónně. Majitelům chat a chalup doporučujeme před zimou vypustit vodu z celého systému.

Stav vodovodních rozvodů u rekreačně obývaných objektů by měli v každém případě jejich majitelé průběžně kontrolovat.

Zpracoval: 
Stanislav Bicenc, manažer provozu VaK

 

 

 

............................................

..............................................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                   

Voda jako symbol života, voda jako základní tekutina.

Na 22. března připadá Světový den vody. Svátek byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském Riu de Janeiru. Všechny členské státy OSN byly vyzvány, aby pořádaly informační kampaně o významu vody pro lidské bytosti a ekosystémy a také pro sociální a ekonomickou úroveň.

Tento den slouží k připomenutí toho, že přírodu máme chránit a uchovávat i pro další generace. Vždyť více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.