VODNÉ a STOČNÉ


2015 :  vodné + stočné =76,89 Kč /m3 včetně 15%DPH


2016: